Dlaczego Kraków?

Starodawny Kraków, dawna stolica Polski, z Zamkiem Królewskim na Wawelu jest uważany za miasto pełne bezcennych zabytków.

W Krakowie, jak w tyglu, przenikają się poszczególne epoki, dając świadectwo niezwykłości jego losów. Podobnie jak w przekroju drzewa, gdzie ilość słojów symbolizuje jego wiek, tak w Krakowie zachowały się ślady poszczególnych epok odsłaniając dzieje tego historycznego miasta.

Począwszy od czasów paleolitu (200 tys. lat p.n.e.), przez legendy o królu Kraku (jego kopiec istnieje do dziś) i Smoku Wawelskim (Smocza Jama i rzeźba Smoka u stóp Wawelu), wczesne średniowiecze, Kraków gotycki (Barbakan, Brama Floriańska, kościół Mariacki z tworzonym przez 12 lat ołtarzem – dziełem Wita Stwosza), okres renesansu za czasów panowania króla Zygmunta Starego (Kaplica Zygmuntowska, dziedziniec arkadowy na Wawelu, Sukiennice), późniejszy upadek znaczenia miasta w okresie baroku (przeniesienie stolicy do Warszawy) i powrót do dawnej świetności w czasach Młodej Polski (mekka polskich literatów i artystów, secesyjne wnętrze kościoła Franciszkanów zdobione witrażami projektu Stanisława Wyspiańskiego), aż po czasy współczesne rozbrzmiewające wciąż echem historii oraz echem dzwonów, których 10 jest tylko w samej katedrze Wawelskiej.

Kraków to miasto, gdzie wciąż można odbyć przejażdżkę „ Zaczarowaną Dorożką” z numerem 13 (z wiersza K. I. Gałczyńskiego), posilając się tradycyjnym krakowskim bajglem.

Najpopularniejsze Kliniki medyczne w mieście Kraków

INDEXMEDICA

Kraków, Polska Specjalizacja: stomatologia
Ocena: Brak
14 Zabiegów medycznych

Uzupełnienia protetyczne - korony i mosty

Od 849 Zobacz

Endodoncja - leczenie kanałowe

Od 349 Zobacz

DENTESTETICA

Kraków, Polska Specjalizacja: Brak
Ocena: 5/5
3 Zabiegi medyczne

Implanty zębowe

Od 5000 Zobacz

Implant zębowy

Od 2700 Zobacz

Kraków - W okolicy

Jej nazwa pochodzi od pobliskiego kościoła Św. Floriana. Była główną spośród siedmiu bram wiodących do miasta, usytuowanych w linii murów obronnych. Bramę tę zwano także Porta Gloriae, czyli Bramą Chwały. Otwierała Drogę Królewską (Via Regia). Przez nią do miasta wkraczali królowie po zwycięskich bitwach, dyplomaci, znane osobistości odwiedzające Kraków. Tędy prowadziła trasa pochodów koronacyjnych i pogrzebowych monarchów i ich rodzin.

 Podczas restauracji w XIX wieku w przejściu umieszczono ołtarzyk Matki Boskiej Piaskowej, zdobiący wcześniej rozebraną szyję. Podczas prac konserwacyjnych (1889 r.), na I piętrze urządzono niewielką kaplicę. Jej fundatorem był książę Władysław Czartoryski, który wcześniej adaptował sąsiedni arsenał i budynki przy ul. św. Jana na muzeum. 

 Licząca 34,5 m wysokości brama Floriańska, jest dziś pięknym akcentem perspektywy ul. Floriańskiej i Drogi Królewskiej. Aż trudno sobie wyobrazić, że w latach 1901-1953 przejeżdżał pod nią wąskotorowy tramwaj, składając każdorazowo pantograf... Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Adres:
Flofiańska
Kraków 31-015

Perła krakowskich fortyfikacji – gotycki barbakan, zwany też bardziej swojsko Rondlem – powstał w związku z narastającym w końcu XV wieku zagrożeniem ze strony Turków. Wzniesiono go w latach 1498-1499 na polecenie króla Jana Olbrachta, który po zakończonej porażką wyprawie wołoskiej bał się odwetu. Podczas akcji rozbiórki murów miejskich (1817 r.) usiłowano wyburzyć również Barbakan. Przeciwstawił się temu jednak zdecydowanie senator Feliks Radwański. Dzięki jego uporowi i determinacji ocalał też fragment sąsiednich fortyfikacji, z Bramą Floriańską i trzema basztami. Niestety nie udało się ocalić tzw. szyi, wyburzonej już w trakcie realizacji Plant (ok. 1825 r.). Krakowski Rondel to jeden z trzech istniejących do dziś gotyckich barbakanów – takie zachowały się jeszcze tylko w Carcassonne we Francji i w niemieckim Görlitz – i bez wątpienia jest spośród nich największy i najlepiej zachowany. Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Adres:
Basztowa
Kraków 30-547

Budynek dworca położony jest w Śródmieściu. Od strony południowej, budynek dworca graniczy z ul. Lubicz, na której znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe. Z placu Przeddworcowego, który znajduje się po stronie zachodniej dworca, można dotrzeć do centrum miasta. W najbliższej okolicy znajdują się hotele, Poczta Główna a także połączona z dworcem Galeria Krakowska.

Adres:
Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3
Kraków 31-514

Bazylika Mariacka nazywana „sercem Krakowa” jest jedną z najpiękniejszych świątyń w Polsce. Słynie z licznych legend, bogatego wnętrza oraz największego gotyckiego ołtarza w Europie. Z krakowską katedrą łączy się wiele legend. Jedna z nich, opowiadająca o rywalizacji dwóch braci budowniczych, wyjaśnia nierówną wysokość wież. Podobno jeden z braci nie chcąc, aby wieża tego drugiego była wyższa i okazalsza, dopuścił się zabójstwa. Nóż, którego użył wisi ku przestrodze w Sukiennicach po dziś dzień. Od około 600 lat z Placu Mariackiego, a dokładniej z wyższej wieży kościoła, zwanej Hejnalicą, rozlega się hejnał, transmitowany na całą Polskę. Według legendy trębacz, który zadął na alarm w czasie najazdu tatarskiego, został śmiertelnie ugodzony strzałą. Na pamiątkę tego wydarzenia melodia hejnału urywa się w połowie. Klejnotem kościoła jest imponujący ołtarz Wita Stwosza, wyrzeźbiony w XV wieku. Jest najsłynniejszym i największym tego typu ołtarzem w Europie. Arcydzieło zawiera ponad 200 rzeźbionych figur. Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Adres:
Rynek Główny
Kraków 31-042

Wieża jest jedyną pozostałością po budynku krakowskiego ratusza (sięgającego wysokości ul. Szewskiej), który od średniowiecza do XIX wieku był siedzibą władz miejskich. Ratusz wzniesiono około roku 1300 jako dwukondygnacyjną budowlę kamienną, z wieżą o charakterze obronnym i reprezentacyjnym. W ciągu następnych stuleci budynek ratusza, a wraz z nim wieżę, kilkakrotnie przebudowywano. Najważniejszą salą w ratuszu była tzw. Izba Pańska (sala obrad i zarazem sądowa), której bogaty wystrój miał świadczyć o powadze krakowskiego magistratu. Zdobiły ją m.in. kasetonowy strop (na podobieństwo wawelskich), portal z intarsjowanymi drzwiami (dziś można go zobaczyć w Collegium Maius) i kolumnowe obramienia okien. Dla równowagi i przestrogi w podziemiach mieściło się więzienie, połączone z izbą tortur. Podczas prac remontowych i rekonstrukcyjnych prowadzonych w latach 60. ubiegłego wieku, w podziemiach urządzono kawiarnię, następczynię słynnego w średniowieczu lokalu, gdzie serwowano najlepsze w Polsce świdnickie piwo. Od roku 1987 działa tam też scena Teatru Ludowego. Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Adres:
Rynek Główny 1
Kraków 31-001

Rynek Główny w Krakowie – główny rynek Starego Miasta w Krakowie, regularny, kwadratowy, u zbiegu 11 ulic, wytyczony w 1257 na północ od Okołu i jego przedpola; na wschód od Rynku Głównego wytyczono Mały Rynek (rynek pomocniczy).

Adres:
Rynek Główny
Kraków 31-042

W drugiej połowie XIV wieku budowniczy miejski Marcin Lindintolde wzniósł w centrum Rynku Głównego krytą, murowaną i podpartą szkarpami halę przeznaczoną na handel suknem. Zgodnie z przywilejem króla Kazimierza Wielkiego przyjezdni kupcy mogli sprzedawać tylko własny towar - i tylko w tym miejscu. Hala wypełniona była wewnątrz kramami. Ten gotycki budynek spłonął w wielkim pożarze miasta w 1555 roku. Odbudowa, ukończona w roku 1559, nadała Sukiennicom formy renesansowe, czyniąc z nich jeden ze wspanialszych przykładów tego stylu w Krakowie. Dziś Sukiennice mieszczą wykwintne sklepy i kawiarnie. Techniczną ciekawostką jest urządzone wówczas - i sprawne do dziś - gazowe oświetlenie. Na piętrze otwarto galerię malarstwa polskiego, zaczątek otwartego w 1883 roku Muzeum Narodowego. Godny uwagi jest secesyjny wystrój kawiarni Jana Noworolskiego z polichromiami Józefa Mehoffera i Henryka Uziembły.

Adres:
Rynek Główny 1/3
Kraków 31-042

Stradom – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy I Stare Miasto. Był dawniej południowym przedmieściem Krakowa, położonym pomiędzy linią plantacyjną, a korytem Starej Wisły. Granicę Stradomia od zachodu, południa i wschodu tworzyło kolano Wisły oddzielające go od Kazimierza (dzisiejsze planty Dietlowskie), od północy zaś odnoga Rudawy. Był to teren podmokły i często ulegający zalewom przez Wisłę. Obecnie główną osią, jak i szlakiem komunikacyjnym Stradomia jest ulica Stradomska. W 1994 roku Stradom wraz ze Starym Miastem, Wawelem, Kazimierzem, Piaskiem, Podgórzem i Nowym Światem został uznany za Pomnik historii.

Adres:
Stradomska
Kraków 31-068

Zamek na Wawelu, położony nad Wisłą w Krakowie jest najważniejszą rezydencją królewską, symbolem i pomnikiem polskiej historii i kultury. Na wspaniałym dziedzińcu otoczonym krużgankami, arkadami i kolumnami, odbywały się niegdyś rycerskie turnieje i królewskie uroczystości. W komnatach i apartamentach reprezentacyjnych można podziwiać unikatowe arrasy, obrazy, freski, meble i zdobienia. W skarbcu koronnym zgromadzono kosztowności należące do królów, a w zbrojowni najbogatszą w kraju kolekcję oręża. Do zespołu zamkowego należy Katedra Wawelska z Kaplicą Zygmuntowską i słynnym dzwonem Zygmunta. W Katedrze koronowano władców, a w mrocznych kryptach grzebano królów, bohaterów narodowych, wielkich Polaków m in. Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. Po katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku pochowano tu parę prezydencką – Marię i Lecha Kaczyńskich. Jedną z najciekawszych osobliwości wzgórza wawelskiego jest owiana legendą Smocza Jama, przed którą stoi spiżowy smok ziejący prawdziwym ogniem. Obecnie na Zamku ma miejsce wiele wystaw, latem na dziedzińcu odbywają się koncerty muzyki klasycznej. Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Adres:
Wawel 5
Kraków 31-001

Przez wiele lat dzielnica Kazimierz kojarzyła się z ruderami, opuszczonymi domami, itp. Jednak po upadku komunizmu zaczęła powracać do życia. Znacznie przyczyniły się do tego Festiwal Kultury Żydowskiej, film Stevena Spielberga Lista Schindlera, a także swego rodzaju moda na sztukę i kulturę żydowską. Obecnie religijna społeczność żydowska Krakowa liczy około 150 osób. Dziś Kazimierz jest sercem nocnego życia Krakowa. To tutaj znajduje się najwięcej pubów, restauracji i kawiarni, gdzie turyści, a także mieszkańcy przesiadują od rana do późnych godzin nocnych. Coraz więcej artystów przeprowadza się na Kazimierz ze względu na unikalną atmosferę. Rośnie także zainteresowanie turystów Kazimierzem. Na Placu Nowym i na ulicy Szerokiej latem odbywają się liczne festiwale i imprezy, które przyczyniają się do promowania dzielnicy. Dzięki temu Kazimierz staje się coraz bardziej popularny i można stwierdzić, że skutecznie konkuruje z Rynkiem Głównym.

Adres:
Plac Nowy
Kraków 31-056

Kościół Św. Michała Archanioła i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i przylegający do niego Klasztor Paulinów – kompleks sakralny, znajdujący się w Krakowie przy ulicy Skałecznej 15. Nazywany jest potocznie Skałką lub kościółem Na Skałce. Jest to, według legendy, sanktuarium męczeństwa Św. Stanisława, biskupa krakowskiego, znajdujące się niedaleko Wawelu, nad Wisłą, na niewielkim wzgórzu, zbudowanym z białego wapienia jurajskiego. Pełni też rolę Panteonu Narodowego. Kościół na Skałce otrzymał przywilej zaliczenia go pomiędzy Bazyliki rzymskie z honorowym tytułem Bazyliki Mniejszej. Jest to dar Ojca Świętego na zakończenie Roku Świętego Stanisława. © Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_i_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_Biskupa_w_Krakowie, licencja: [CC-BY-SA 3.0 Deed]

Adres:
Skałeczna 15
Kraków 31-065

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice jest położony około 11 km od centrum Krakowa. Jest to drugi największy port lotniczy w Polsce, ustępując miejsca jedynie Warszawie. Lokalizacja lotniska sprzyja stałemu wzrostowi liczby pasażerów. Jest ono położone przy ważnych szlakach komunikacyjnych, a w promieniu 100 km od portu lotniczego mieszka ponad 8 milionów osób. Z krakowskiego portu lotniczego korzystają rejsowe, tanie oraz czarterowe linie lotnicze, takie jak np. EasyJet, LOT, Lufthansa czy AeroSvit. Na terenie lotniska można skorzystać z kilku kawiarni oraz restauracji, a także z bankomatów, kantorów, wypożyczalni samochodów oraz banku. Dojazd na lotnisko zapewniają autobusy komunikacji miejskiej oraz szybka kolejka łącząca port lotniczy z centrum miasta. Dla podróżnych przybywających samochodem lotnisko udostępnia parkingi krótkoterminowe i długoterminowe.

Adres:
Kapitana Mieczysława Medweckiego 1
Balice 32-083

Historia wydobywania soli w Wieliczce sięga XIII wieku, a kopalnia jest najstarszą, czynną na świecie. Kopalnia ilustruje wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych. Rozciąga się na 9 poziomach, ma 2040 komór i 360 km chodników, które tworzą tajemniczy labirynt. Unikatowe w skali światowej są wyrzeźbione w soli ołtarze, posągi i całe kaplice podziemne z płaskorzeźbami i żyrandolami, które przenoszą zwiedzających w baśniowy, niezwykły świat. W kopalni znajduje się podziemna poczta, restauracja, kino, a także sanatorium, w którym leczy się alergię i astmę. Obywają się tu koncerty, spektakle teatralne, bale. Kopalnia w Wieliczce, wraz z kopalnią w Bochni zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Adres:
Daniłowicza 10
Wieliczka 32-020

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało na początku XVII wieku i stworzone było na wzór drogi krzyżowej w Jerozolimie. Pomysłodawcą jego budowy był wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski. Istnieje tu barokowa bazylika z cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, klasztor, zespół barokowych i manierystycznych kościołów i kaplic. Wszystkie obiekty i symboliczne miejsca Męki Pańskiej i życia Matki Boskiej, wkomponowane są malowniczo w krajobraz beskidzki. Do sanktuarium nieustannie przybywają kilkudziesięciotysięczne rzesze pielgrzymów, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu przed Wielkanocą i w sierpniu. Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Adres:
Bernardyńska 46
Kalwaria Zebrzydowska 34-130

Kopalnia soli w Bochni jest najstarszym zakładem przemysłowym w Europie, czynnym nieprzerwanie przez 742 lata (1248-1990). Dziś służy turystom i kuracjuszom. Bochnia, dzieło solnych górników oferuje przybyszom mnóstwo atrakcji. Na głębokości 220 metrów znajduje się jedna z najciekawszych podziemnych tras turystycznych. W czasie wycieczki można przeżyć niezapomniane chwile, pokonując zjazd 140-metrową pochylnią, służącą kiedyś do transportu soli czy pływając łodzią w zalanej solanką komorze na głębokości 230 metrów. Pod ziemią odbywają się projekcje filmowe, koncerty, spektakle teatralne, dyskoteki. Można także pograć w koszykówkę, wziąć udział w podziemnym biegu sztafetowym. Pod ziemią mieści się też sanatorium i restauracja. Amatorzy niecodziennych wrażeń mogą przenocować w solnym pokoju. To wspaniała oferta na niezwykły weekend. Kopalnia w Bochni, wraz z kopalnią w Wieliczce zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Adres:
Solna 2
Bochnia 32-700

Baza EKOCENTRUM Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC, której założycielami są Jadwiga Łopata i Julian Rose. W gospodarstwie można zobaczyć i nauczyć się, jak funkcjonują najnowocześniejsze technologie w powiązaniu ze starymi, tradycyjnymi. W samowystarczalnym gospodarstwie o obszarze 2 ha, uprawia się: warzywa, owoce, zioła; hoduje owce wrzosówki, alpaki i kury zielononóżki.

Adres:
Stryszów
Stryszów 34-146

Muzeum w domu rodzinnym papieża Jana Pawła II dokumentuje życie i działalność kapłańską, a także związki papieża z Wadowicami. W skład muzeum wchodzi dawne, dwupokojowe mieszkanie Wojtyłów, złożone z sypialni i salonu oraz kuchni. Celem pomieszczenia wszystkich eksponatów w skład muzeum włączono także przyległe do mieszkania Wojtyłów pomieszczenia pierwszego piętra. Z wyposażenia z czasów zamieszkania przez rodzinę Wojtyłów pochodzi oryginalny kaflowy piec kuchenny, a także parę naczyń, półka, stolik i kosz na bieliznę. Również portrety rodzinne powróciły na swoje pierwotne miejsce. Na ekspozycję składają się zarówno eksponaty związane z latami przeżytymi w tej kamienicy (głównie fotografie Karola Wojtyły i jego rodziny, kopie świadectw szkolnych i dyplomów), jak i dokumenty z życia studenckiego, a potem kapłańskiego w Krakowie i Watykanie, w tym m.in. różne dokumenty podpisane przez Wojtyłę, cztery jego sutanny z różnych etapów kariery duchownej: kapłańska, biskupia, kardynalska, papieska, ale także czapka i modlitewnik.

Adres:
Kościelna 7
Wadowice 34-100

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej z końca XV w. to jeden z najstarszych i najcenniejszych kościołów drewnianych w Małopolsce. Według tradycji zbudowano go w 1141 r. na miejscu pogańskiej gontyny, z której podobno pochodzi tzw. słup Światowida, wspierający z tyłu ołtarz św. Leonarda. Wnętrze kościoła zdobi dekoracja malarska (polichromia) z różnych okresów, od końca XV do pocz. XVIII w. Prezbiterium zdobią sceny: Ukrzyżowania, Ostatniej Wieczerzy i Sądu Ostatecznego, nawę sceny z Męki Pańskiej oraz Dekalogu. Wśród cennego wyposażenia odnajdziemy: rzadki feretron procesyjny z płaskorzeźbą Trójcy Świętej i pozytyw szkatulny (do dziś grający). Obiekt w 2003r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Adres:
Lipnica Murowana 39
Lipnica Murowana 32-724

Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy. Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy - od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) - nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

Adres:
Więźniów Oświęcimia 20
Oświęcim 32-603

Wieś Zalipie od dawna słynie z malowanych chat. Zwyczaj ozdabiania wiejskich izb kwiecistymi malunkami wywodzi się z końca XIX wieku, kiedy to mieszkanki wsi zaczęły dekorować wnętrza chałup kwiatami wykonanymi z bibułki, wycinankami i pająkami ze słomy wiszącymi u powały oraz malowanymi na ścianach kwiatami. Malowidła wykonywano także na zewnętrznych ścianach budynków, studniach i płotach. W Zalipiu znajduje się obecnie ok. 20 malowanych domów. Prace zalipiańskich artystek można podziwiać m.in. w Zagrodzie Felicji Curyłowej, która stanowi obecnie filię Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz w Domu Malarek w Zalipiu.

Adres:
Zalipie 135
Olesno 33-210