Glossary

Search for descriptions of mineral waters, spa, therapeutic and medical treatments

KĄPIEL IGLIWIOWA (Hydroterapia)

Kąpiel w odwarze z igliwia, które ulatniając się wchłaniane jest przez drogi oddechowe co ułatwia oddychanie i odksztuszanie w przypadku przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych.

Need help?

Write or call us:
Tel.: +48 22 241 2000
Email: info@medquest.eu