Glossary

Search for descriptions of mineral waters, spa, therapeutic and medical treatments

BICZE SZKOCKIE (Hydroterapia)

Wykonuje się je skupionym bądź wachlarzowatym strumieniem wody, stosując na zmianę natrysk deszczowy i kolczasty. Z reguły przez 1 – 2 min stosuje się wodę o temperaturze 40oC potem przez 20 – 30 s wodę o temperaturze 20oC lub niższej. Zabiegi w takim układzie powtarza się dwa razy. Bicze szkockie zalecane są w chorobach stawów pochodzenia niezapalnego.

Treatments Related to Your Searched Term

Need help?

Write or call us:
Tel.: +48 22 241 2000
Email: info@medquest.eu