Glossary

Search for descriptions of mineral waters, spa, therapeutic and medical treatments

BASEN REHABILITACYJNY (Kinezyterapia)

Zabieg z zakresu kinezyterapii ogólnousprawniającej polegający na prowadzeniu grupowych ćwiczeń w wodzie o temp. 30 - 32 °C. Dzięki właściwościom takim jak: siła wyporu, ciśnienie hydrostatyczne i hydrodynamiczne, lepkość, spójność i temperatura wody - środowisko wodne stwarza optymalne warunki do prowadzenia ćwiczeń. Podczas zajęć w basenie uzyskuje się znaczną poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej związaną z rozluźnieniem mięśni na skutek działania czynnika odciążającego i pozornej utraty masy ciała. Zmniejszenie odczuć bólowych podczas wykonywania ćwiczeń jest wynikiem działania czynnika termicznego powodującego obniżenie napięcia mięśni oraz obniżenie pobudliwości układu nerwowego. Ciśnienie hydrostatyczne wody ma wpływ na układ oddechowy przez zwiększenie ucisku na klatkę piersiową i jamę brzuszną, utrudniając wdech, a wspomagając wydech. Ćwiczenia w wodzie są często etapem przygotowującym pacjenta do dalszej terapii w środowisku suchym.

Need help?

Write or call us:
Tel.: +48 22 241 2000
Email: info@medquest.eu