Glossary

Search for descriptions of mineral waters, spa, therapeutic and medical treatments

GIMNASTYKA KARDIOLOGICZNA (Gimnastyka)

Gimnastyka kardiologiczna (ćwiczenia w grupie) jest zestawem ćwiczeń mających na celu poprawę funkcjonowania układu krążeniowo-oddechowego, ruchomości stawów i zwiększenie siły mięśniowej. Pacjenci podzieleni na grupy ( w zależności od zaawansowania choroby) wykonują pod nadzorem rehabilitanta różnorodne programy ćwiczeń, których celem jest poprawa ogólnej sprawności i wydolności organizmu. Gimnastyka kardiologiczna powoduje znaczne zmniejszenie napięcia psychicznego pacjenta.

Treatments Related to Your Searched Term

Need help?

Write or call us:
Tel.: +48 22 241 2000
Email: info@medquest.eu