Glossary

Search for descriptions of mineral waters, spa, therapeutic and medical treatments

1 terms matching your searched criteria

  • NAWILŻAJĄCA (Inhalacja)
    Poprzez wdychanie gorących par wrzącego płynu z roztworami leków działa działają...